Stres Yönetimi ve Nefes Teknikleri

STRES YÖNETİMİ ve NEFES TEKNİKLERİ

Know-How       : Eğitim ve Danışmanlık

Katılımcı Profili  : Kurumun Üst ve Orta Kademe Yöneticileri, Kurum Memurları

Süre                  : 1 Gün

Katılımcı Sayısı : Eğitim için uygun görülen personele göre planlama yapılır.

Eğitimin Amacı 

Her alanda ilerleme  ve gelişim, kendimize engel olan yönleri tanıyıp dönüştürmeye bağlıdır. Engelleyen  tutum ve dav- ranışlarımızın altında yatan duyguyu tanıyıp dönüştürmektir. Dönüştürme sürecindeki  enetkili  yöntemlerden biride nefes teknikleridir.

Eğitim İçeriği

*   Duygularımız – Düşüncelerimiz ve Beyin Haritamız

*   Düşüncelerimizin Hayat Planımız Üzerindeki Etkileri

*   Duygu ve İfadelerimizde Denge Nasıl Oluşturulur

*   Duygu Dönüştürme Nasıl Olur ve İletişim Sürecine Kazandırdıkları

*   Nefes Teknikleri      

*   Pranamaya Nefes Tekniği

*   Genel Değerlendirme