Hipnotik Dil Kalıplarıyla Konuşma Becerisi

HİPNOTİK DİL KALIPLARIYLA KONUŞMA BECERİSİ

Know-How       : Eğitim ve Danışmanlık

Katılımcı Profili  : Kurumun Üst ve Orta Kademe Yöneticileri, Kurum Memurları

Süre                  : 1 Gün

Katılımcı Sayısı : Eğitim için uygun görülen personele göre planlama yapılır.

Eğitimin Amacı 

Hipnoz artık birçok bilimsel uygulama süreçlerine dahil edilip desteklenmektedir. Hipnotik dil kalıpları, iletişimi güçlendirmek için kullanılan bir araç haline  gelmiştir. Bu eğitimle, yaşamınızda yeni bir  farkındalık kazanarak iletişim  de pozitif etki oluşturma becerisi kazanırız.

Eğitim İçeriği

* Hipno Terapi   

*   Kavramların anlamları 

* Hipnotik Dil Kalıpları 

* Hipnotik Dil Kalıplarıyla Konuşma Becerisi 

* Uygulamalar Dil Kalıplarıyla Konuşma Becerisi 

*   Uygulamalar

*   Genel Değerlendirme