Mandala Terapi

Know-How       : Eğitim ve Danışmanlık

Katılımcı Profili  : Kurumun Üst ve Orta Kademe Yöneticileri, Kurum Memurları

Süre                  : 1 Gün

Katılımcı Sayısı : Eğitim için uygun görülen personele göre planlama yapılır.

Eğitimin Amacı

Mandala: 40.000 yıl öncesine dayanan, yaşama çekilmek istenen her neyse onu elde etmek  amacıyla mağara duvarlarına çizilen daire içerisinde resimler  ve desenlerdir. Daire; bilinçaltında  bütünlüğü simgeler, bir ucu  sonsuza bir ucu bedenimiz, aklımız ve zihnimize kadar uzanır. Mandala, kişilerin kendini, yeteneklerini ve duygularını  keşfetmesini sağlar. Amaç; tüm evreni simgeleyen resimsel geometrik  tasarımlarla  hayat amacımızı  bile değiştirebilme  gizli gücünü bize sunmasıdır.