Aile Soyağacı Dizilimi

Aile Soyağacı Dizilimi; bu enerji terapisi, ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla, çok daha derinden bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır.

Bu terapi yöntemine göre aile sistemini oluşturan bir vicdan vardır ve bu vicdanı rahatsız edecek bir düzen bozukluğu oluşması durumunda tüm sistem rahatsız olmaktadır.

Sisteme sonradan katılan bireyler kendilerinden önce var olan bu vicdani dengesizliği gidermek üzere; çoğunlukla hayatlarında mutluluk getirmemesi pahasına belirli roller üstlenirler.

Bu nedenledir ki psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmına, hatta belli bir kısmına, hatta belkide çoğuna içinden çıkılan kök ailede yaşanmış ve sistemi vicdanen rahatsız eden bu türden sorunlar sebep olmaktadır.

Aileyi birleştiren derin bağ, ruhsal düzeyde etki etmekte olduğundan hatırlanabilecek, bilinebilecek bilinç seviyesinin derininde iş görmektedir.