Çocuk Meditasyonu

Meditasyon : Latince ‘meditatio’ kelimesinden gelir. Kişinin zihninde derin düşünce pozisyonunda kalabilmesi halidir. Temel amacı, zihni sakinleştirerek evrensel kaynağa ulaşıp heran huzur duygusunu hissedebilmektir.

Sakinleşen zihnin andaki konsantrasyonu ve farkındalığı yüksektir.


Zihnimizdeki düşüncelere duygularda eşlik eder. Biz duygularımız değiliz, sadece duygulara sahibiz.

Dolayısıyla; çocuk
Hayalgücü gelişmiş insanların ufku geniştir, başarılıdır ve hayatın akışı içinde dengededir. Meditasyona erken yaşta başlamak çocuğumuzun; – Algılama gücünü ve konsantrasyonunu artırır.

Bunun için ; temel düzeydeki derin düşünme egzersizleriyle “hayal panoları” geliştirilir. Egzersizlerle yetkinlikleri geliştirilmiş çocuklar, kendinin ve yeteneklerinin farkına vararak sıra dışı bireyler haline gelirler

– İletişim ve öğrenme sürecine pozitif katkı sağlar

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

– Stres ve endişesini azaltır.

– Yaratıcılığını artırır..