Pranayama Nefes Tekniği

” Prana’’ nefes, yama’’ kontrol demektir. Pranayama; evrensel yaşam gücü enerjisinin doğru kontrolü demektir. Bu uygu lamanın amacı, Prana’yı bedene eşit oranda dağıtmaktır.

Pranayama; nefes alma, nefes verme ve nefesi tutma sürecin den oluşur. Farklı alma – verme ve tutma süreleri uygulayarak nefesin süresiyle ilgili egzersizler yapılır. Nefes doğası ge reği, hafif ve incedir. Dikkate dayalı egzersizlerle incelik kazanması sağlanır.

Doğru nefesle, vücudun daha fazla oksijen alması sağlanarak akciğerlerin kapasiteleri artırılmış olur. Böylece; vücuttan toksinler kolayca atılarak metabolizma hız lanır.

En önemlisi de; Sağ ve Sol beyin lobları dengelendiği için, bireyler kendi merkezlerinde heran sakin kalabilme yet kinliğine ulaşır.