TPT – THE PATCH TECNIQE

TPT Nedir ?
TPT  ;Yeni bir iletişim programı bütünüdür.  Tamamı 3  eğitim modülünün birleşmesinden oluşmaktadır.
The Patch Technique ile Beden-Zihin- Ruh dengesinin oluşturulması şöyledir:
Bu Teknikle zihnimizdeki olumsuz düşünce kalıplarını farkedip dönüştürmeyi nasıl yapacağımızı öğreniriz.Bu süreçte hedeflenen; kendimizle olan iletişimimiz,zihin haritamızı oluşturan bilinçaltı programlarımız ve içsel dengemizin oluşturulmasıdır .
İletişim, sadece kişiler arasında duygu,düşünce, bilgi alışverişi değildir. Çünkü iletişimi doğal ve etkili hale getiren, sıcak ve samimi kılan ruhtur.İletişimde anlayışı ve doğru anlaşılmayı sağlayan ruhtur. Ancak ruhunu anladığımızda iletişimde ustalaşabiliriz.
Sadece anladığımız bir şeye anlam verebiliriz. Anlamadığımız bir şeyin boşluğunu ise anladığımız bir şeylerle doldurmaya çalışırız. İletişim kazaları ve sorunlar işte böyle ortaya çıkar. İletişim becerilerimizi geliştirmenin yolu, tıpkı yaşam sanatını becerebilmek gibi kendimizi tanımaktan geçiyor. Kendimizi anladığımız ölçüde başkalarını anlayabiliriz ve kendimizi net bir biçimde anlatabiliriz.
İç iletişimi bu kadar önemli kılan temel özellik; beynimizin çalışma şeklidir. İnsan beyni, hepimizin sahip olduğu kişisel bir bilgisayar merkezi gibidir. İnsanın bilinçaltında yatan düşünce kalıpları onun kişiliğini,hareketlerini ve kararlarını belirler.Beyniniz en çok söylediğiniz şeye inanır. Beyninize kendiniz hakkında ne söylerseniz onu yerine getirmek için harekete geçecektir. İşte beyniniz bu şekilde programlanmaktadır.
Siz, sınırlayıcı, engelleyici düşünce kalıplarınızı nasıl oluşturduğunuzu farkedip bunları değiştirme yetkinliğine ulaştığınızda Beden-Zihin –Ruh dengeniz , içinizdeki zirveye ulaşacaktır.